Ronse, 9/07/2003

VERKLARING OP HET GEBIED VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET KADER VAN DE SCHONE KLEREN CAMPAGNE

Ondergetekende, Fernand Maes , Algemeen Directeur en Bestuurder van de NV Alsico, verklaart uitdrukkelijk dat de productie van kledingstukken in de eigen onderneming en/of in de ondernemingen die in onderaanneming werken voor de NV Alsico, gebeurt in arbeidsomstandigheden, die voldoen aan de normen van de ILO-conventies. Meer bepaald voldoet de productie aan volgende criteria:

  • Geen gebruik van dwang- of slavenarbeid
  • Geen discriminatie van werknemers
  • Geen gebruik van kinderarbeid
  • Vrijheid van vereniging en recht om collectief te onderhandelen
  • Bescherming van werknemersvertegenwoordigers
  • Betaling van een leefbaar loon
  • Beperking en betaling van overuren
  • Veilige en gezonde werkomstandigheden
  • Vaststelling van een arbeidsrelatie
Opgemaakt te Ronse,

Fernand Maes

website by KMOSites